Spotkanie 3 czerwca 2011

Słowo rozważane na spotkaniu Łk 10, 38-42 W dalszej ich drodze zaszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: „Panie, czy Ci to obojętne, […]

Czytaj więcej

Spotkanie 15 kwietnia 2011

Słowo rozważane na spotkaniu: J 3, 16-17  Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

Czytaj więcej

Spotkanie 8 kwietnia 2011

Słowo rozważane na spotkaniu: J 7, 37-39 W ostanim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta Jezus wstał i zawołał donośnym głosem: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza”. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w […]

Czytaj więcej

Spotkanie 1 kwietnia 2011

Słowo rozważane na spotkaniu: Iz 55, 1-3  O wszyscy  spragnieni, przyjdźcie do wody,  przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy!           Kupujcie i spożywajcie, <dalejże, kupujcie> bez pieniędzy    i bez płacenia za wino i mleko!       Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem?     I waszą pracę – na to , co nie nasyci?   Słuchajcie Mnie,  a jeść […]

Czytaj więcej