Spotkanie 20 grudnia 2019 r.

Słowo Boże ze spotkania Łk 1, 26-38 „Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i […]

Czytaj więcej

Spotkanie 22 listopada 2019 r.

Słowo Boże rozważane na spotkaniu Łk 19, 45-48 „Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: Napisane jest: „Mój dom będzie domem modlitwy”, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców.I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co […]

Czytaj więcej

Spotkanie 15 listopada 2019 r.

Słowo Boże rozważane na spotkaniu  Łk 17, 26-37: Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów […]

Czytaj więcej