Spotkanie 14 wrzesień 2018

Słowo Boże rozważane na spotkaniu 2 Kor 5, 1-10: Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Tak przeto teraz wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz niebieski przybytek,o ile tylko odziani, a nie nadzy będziemy. Dlatego właśnie udręczeni wzdychamy, […]

Czytaj więcej

Spotkanie 7 września 2018

Słowo Boże rozważane na spotkaniu Flp 4, 4-7: Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa […]

Czytaj więcej

Spotkanie 25 maja 2018

Słowo Boże rozważane na spotkaniu Mt 18, 15-20: Gdy brat twój zgrzeszy, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A […]

Czytaj więcej

Spotkanie 11 maja 2018

Słowo Boże rozważane na spotkaniu J 16, 20-23a: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że […]

Czytaj więcej