Słowo Boże ze spotkania w dniu 23.09.2022

Ks. Przysłów, rozdział 12 Kto napomnienie lubi, kocha mądrość,kto nagan nie znosi, jest głupi.Dobry znajdzie łaskę u Pana,człowiek o złych zamiarach – potępienie.Nieprawością nikt się nie utwierdzi,a korzeń prawych się nie poruszy.Koroną męża jest dzielna żona,a próchnicą jego kości – bezwstydna.Sprawiedliwych zamiary uczciwe,zamysły nieprawych podstępne.Słowa niewiernych – zasadzką na cichych,usta rzetelnych są dla nich ratunkiem.Powaleni […]

Czytaj więcej

Spotkanie w dniu 14 maja 2021r.

Słowo rozważane na spotkaniu w dniu 14.05.2021 Mt 28, 16-20 “Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc […]

Czytaj więcej