Spotkanie 4 maja 2012

Słowo rozważane na spotkaniu: Iz 45, 9-13

Biada temu, kto spiera się ze swoim twórcą,
dzbanowi spomiędzy dzbanów glinianych!
Czyż powie glina temu, co ją kształtuje: „Co robisz?”
albo jego dzieło powie mu: „Niezdara!”
Biada temu, kto mówi ojcu „Co spłodziłeś?”
albo niewieście mówi: „Co urodziłaś?”
Tak mówi Pan,
Święty Izraela i jego Twórca:
„Czyż wy Mnie będziecie pytać o moje dzieci
i dawać Mi rozkazy co do dzieła rąk moich?
To Ja uczyniłem ziemię
i na niej stworzyłem człowieka,
Ja własnoręcznie rozpiąłem niebo
i rozkazuję wszystkim zastępom.
To ja wzbudziłem go słusznie
i wygładzę wszystkie jego drogi.
On moje miasto odbuduje
i odeśle moich wygnańców,
bez okupu i odszkodowania” –
mówi Pan Zastępów.

Mogą Cię również zainteresować: