Spotkanie 23 marca 2012

Kościół w zimowym pejzażu, C. D. Friedrich

Słowo rozważane na spotkaniu: 1 Tes 5, 16-22

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła.

Mogą Cię również zainteresować: