Spotkanie 11 maja 2012

Niewierny Tomasz, Rembrandt van Rijn
 Słowo rozważane na spotkaniu: J 20, 19 -22

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowli się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu  rzekł do nich „Pokój wam!” Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im „Weźmijcie Ducha Świętego!”

 

Mogą Cię również zainteresować: