Odnowa

Duchowość

W Kościele katolickim Odnowa w Duchu Świętym narodziła się w latach 60. dwudziestego stulecia, a do Polski trafiła w roku 1975. Obecnie w naszym kraju jest to jeden z największych ruchów katolickich.

Odnowa w Duchu Świętym (nazywana też Odnową Charyzmatyczną) pomaga odkryć współczesnym chrześcijanom Boga, który nie jest tylko teoretycznym pojęciem, ale Kimś bliskim. Większość członków ruchu charyzmatycznego to osoby, które w pewnym momencie swojego życia zrozumiały, że ich dotychczasowe, czysto formalne chrześcijaństwo, jest namiastką życia w Bogu. To, co dotychczas budziło ich niechęć i znudzenie – modlitwa, lektura Pisma Świętego, sakramenty – zaczynało być fascynującą przygodą, “motorem” napędzającym życie.

Co jest charakterystyczne dla Odnowy w Duchu Świętym?

– Doświadczenie osobistej relacji z Bogiem jako Miłością.
– Owocem tego przeżycia jest akt oddania życia Jezusowi, czyli osobistego wyznania „Jezus jest moim Panem”.
– Powrót do doświadczenia Apostołów w Wieczerniku i doświadczenia pierwszych chrześcijan, że Duch Święty działa tu i teraz. Prowadzi to do odrodzenia w Duchu Świętym, zwanego także „chrztem w Duchu Świętym” czyli do modlitwy o odnowienie darów Ducha Świętego które otrzymaliśmy w sakramencie chrztu.
– Owocem modlitwy Chrztu w Duchu Świętym są charyzmaty (więcej w zakładce „O charyzmatach”).
– Modlitwa wielbiąca Boga.
– Wrażliwość na rozeznawanie, czyli pytanie Pana Boga o Jego wolę i podejmowanie ważnych decyzji życiowych razem z Nim.

Formacja Odnowy w Duchu Świętym to regularne spotkania modlitewne, a także weekendy formacyjne oraz rekolekcje (patrz zakładka „O rekolekcjach”).