Męska Grupa Dzielenia

Męska grupa dzielenia zawiązała się z mężczyzn grupy post akademickiej KYRIOS.

Naszym celem jest pogłębiać swoją wiarę, wiedzę oraz rozwijać się i formować poprzez wspólną modlitwę, kształtować swoją męską tożsamość.

  • codzienna modlitwa za siebie nawzajem
  • spotkania w ramach męskiej grupy dzielenia co 3-4 tygodnie  (Spotkania odbywają się według ustalonego schematu.
  • wspieranie się w konkretnych sytuacjach dnia codziennego
  • służenie sobie pomocą, wsparciem materialnym i duchowym
  • spotkania integracyjne, wypoczynek

Chcemy być dla siebie braćmi, nie tylko w życiu duchowym, ale także w codzienności, niosąc sobie nawzajem konkretną pomoc i wsparcie.

Dołącz do nas!!