Spotkanie 14 wrzesień 2018

Słowo Boże rozważane na spotkaniu 2 Kor 5, 1-10: Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Tak przeto teraz wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz niebieski przybytek,o ile tylko odziani, a nie nadzy będziemy. Dlatego właśnie udręczeni wzdychamy, […]

Czytaj więcej