Niezbędnik Kyriosa

Znajdziesz tu podstawowe informacje, które ułatwią Ci odnalezienie się u nas.

Wspólnota Kyrios –  Jesteśmy charyzmatyczną grupą Odnowy w Duchu Świętym, działającą przy kościele św. Anny w Warszawie. Skupiamy osoby mające 25 lat i więcej. Opiekunem naszej wspólnoty jest ksiądz Mateusz Gawarski. Jesteśmy częścią Centrum Formacji Wieczernik, a w Archidiecezji Warszawskiej współpracujemy z innymi grupami Odnowy.

Kyrios (z jęz. grec. Kyrios, z hebrajskiego Adonai) – odpowiednik polskiego określenia «Pan». W Nowym Testamencie i u pierwszych chrześcijan: tytuł będący wyrazem najwyższej chwały i adoracji okazywanej osobie Jezusa Chrystusa.

„Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM – ku chwale Boga Ojca” (Flp 2,9-11).

Ważne dla nas zasady i wartości

   – Podstawowa wartość, która wyznacza nasze relacje to wzajemny szacunek.
   – Pozwalamy drugiej osobie być sobą i akceptujemy, że każdy odbiera siebie i innych na swój indywidualny sposób.
   – W czasie spotkania uznajemy przewodnictwo osoby prowadzącej spotkanie.
   – Podczas spotkań wyrażamy naszym zachowaniem szacunek do charakteru spotkania (np. nie żujemy gumy, nie używamy telefonów komórkowych itp.).

 1. Spotkanie modlitewne

Nasze spotkania modlitewne odbywają się w piątki o godz. 19.30 w dolnym kościele św. Anny. Spotkania są otwarte – na każdym spotkaniu mogą być osoby, które przyszły po raz pierwszy. Niekiedy zamiast spotkań modlitewnych prowadzone są katechezy lub odprawiane wspólnotowe msze święte. W pierwsze piątki miesiąca nie ma spotkań, za to uczestniczymy  w adoracji w intencji odkrycia swojego powołania, którą prowadzimy po wieczornej Mszy św. w kościele św. Anny.  Aktualny harmonogram i miejsce kolejnego spotkania podajemy na spotkaniach i na naszym blogu.

Głównymi elementami spotkania są: modlitwa do Ducha Świętego, modlitwa uwielbienia, dziękczynienia, prośby, rozważanie Słowa Bożego, świadectwa.

Uwielbienie – to najbardziej bezinteresowna modlitwa, w której nie koncentrujemy się na sobie, lecz na Bogu i uwielbiamy Go, takim, jaki jest (a nie „za coś”). W modlitwie uwielbienia ważne jest nasze serce, a nie słowa. Niekiedy trudno jest wejść sercem w taką modlitwę, ale zawsze jest to możliwe 🙂 Modlitwa ta bardzo otwiera nas na Pana Boga.

Postawa ciała – na spotkaniu możesz siedzieć lub stać. Niech postawa ciała nie krępuje Cię, ale pomaga wchodzić sercem w modlitwę. Z drugiej strony – modlić się możemy całym sobą – człowiek jest jednością duszy i ciała. Gesty, np. uniesione ręce, pomagają nam otwierać się na działanie Ducha Świętego lub wyrażać to, co w nas jest – np. „Panie, czuję się dziś słaby, ale wyciągam moje puste dłonie, Ty je napełniaj”.

Modlitwa równoczesna – modlimy się jednocześnie, na głos lub w sercu, wypowiadając modlitwy do Boga. Ważne jest, aby zachować jedność z prowadzącym, czyli w czasie uwielbienia – uwielbiać, dziękczynienia – dziękować, itd.

Modlitwa w językach – to prosta modlitwa skierowana do Boga, w której ważne jest, co chcę wypowiedzieć (np. uwielbienie), nie zaś forma, którą temu nadaję. Można to porównać do gaworzenia przed Panem Bogiem. Duch Święty sam „wkłada” w tę modlitwę najlepszą treść. Jak otrzymać dar modlitwy w językach? Proś o to Pana i… ćwicz :). Możesz zacząć od wypowiadania głoski „a”. Wiele osób zaczyna modlić się w językach po rekolekcjach REO lub po chrzcie w Duchu Świętym.

Echo Słowa – w centralnym punkcie spotkania modlitewnego rozważamy fragment z Pisma Świętego, rozeznany na dane spotkanie. Fragment ten dotyka spraw aktualnych dla przychodzących osób i całej grupy. Po przeczytaniu Słowa Bożego i wysłuchaniu komentarza, rozważamy je w ciszy. Następnie odpowiadamy na usłyszane Słowo. Odpowiedź może mieć formę modlitwy dziękczynienia, uwielbienia, prośby, skruchy, lub powierzenia.

Rozeznawanie – podejmowanie decyzji lub wybieranie w oparciu o czynniki, które widzimy i słuchanie głosu Pana Boga, który prowadzi w danej sprawie. Rozeznawać możemy różne sprawy: wybór drogi życiowej lub danego zaangażowania, zmianę miejsca pracy. Przed każdym spotkaniem modlitewnym rozeznajemy także Słowo Boże na to spotkanie czyli dokonujemy wyboru fragmentu z Pisma Święto, który będziemy rozważać.

Charyzmaty – to dary Boga dane po to, aby służyć Kościołowi. Otrzymujemy je za darmo od Pana Boga, który udziela ich każdemu tak, jak chce. Otrzymujemy je nie dla własnej korzyści, ale, aby służyć innym. Charyzmaty mogą być nadzwyczajne (modlitwa w językach, proroctwo) oraz zwyczajne – potrzebne do codziennej służby, np. charyzmat animacji śpiewu, ładu i porządku (dbanie o przygotowanie i posprzątanie miejsca spotkania też jest charyzmatem 😉 ).

 2. Formacja w Kyriosie

Pierwszym krokiem w formacji jest już samo uczestnictwo w spotkaniach. Ale warto zrobić następny krok i wziąć udział w rekolekcjach REO lub Kursie Filip. Na stronie http://cfwieczernik.odnowa.org/ lub na naszym blogu znajdziesz informacje o dalszych rekolekcjach – Uzdrowienie Wspomnień, Akceptacja Siebie i innych.

Kurs Filip – to weekendowe rekolekcje prowadzące do otworzenia się na miłość Pana Boga, stanowiące pomocny krok w życiu duchowym. Rozwiniętą formą kursu Filip są rekolekcje REO, trwające tydzień. Jeśli nie możesz pojechać na REO, wybierz się na kurs Filip. Po kursie Filip można (i warto) wziąć udział w REO.

REO – Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy. Są to pierwsze rekolekcje w naszej formacji. Prowadzą do doświadczenia sercem miłości Boga, ożywienia wiary. Udział w nich jest bardzo dobrą “inwestycją” w swoje życie. Można je przeżyć w formie wyjazdowej (podczas wakacji lub ferii zimowych – trwają 7 dni) lub seminaryjnej (w ciągu roku, polegają na cotygodniowych spotkaniach przez około 3 miesiące). Udział w REO jest warunkiem uczestniczenia w kolejnych rekolekcjach i weekendach formacyjnych.

Chrzest w Duchu Świętym – inaczej nazywany także modlitwą o wylanie Ducha Świętego, modlitwa o odrodzenie darów Ducha Świętego. Jest to modlitwa, najczęściej prowadzona po zakończeniu rekolekcji REO, o “rozpakowanie” i przyjęcie w pełni darów, które otrzymaliśmy w sakramencie chrztu. Modlitwa ta bardzo ożywia doświadczenie wiary i otwiera na charyzmaty.

Katechezy po REO – osoby, które były w tym roku na rekolekcjach REO zapraszamy do udziału w grupkach dzielenia. Są to spotkania raz w miesiącu, podczas których jes wygłoszona katecheza a po niej dzielenie się w grupach. Jest to możliwość pogłębienia swojej wiary, podzielenia się doświadczeniem swojego życia religijnego oraz usłyszenia jak Pan Bóg działa w życiu innych osób.

 3. Do czego Cię zapraszamy

Dziesiątka różańca – każdego dnia przynajmniej jedna osoba (przeważnie jest ich więcej) odmawia po dziesiątce różańca we wszystkich naszych indywidualnych intencjach i w intencji wspólnoty. Do „dziesiątki” zgłaszamy się z tygodnia na tydzień, po zakończeniu spotkania.

Modlitwa o powołania – każdego dnia co najmniej jedna osoba ofiaruje swój udział w Eucharystii oraz modlitwy i drobne wyrzeczenia w intencji wszystkich osób we wspólnocie, które jeszcze nie rozeznały swojego powołania lub to powołanie jeszcze się nie realizuje.

Grupy dzielenia – spotkania, podczas których dzielimy się wzajemnie swoimi doświadczeniami na dany temat lub tym, co ostatnio wydarzyło się w życiu duchowym. Grupy dzielenia są stałe i spotykają się co 1-2 miesiące w domach. Grupy dzielenia dla małżeństw to tzw. kręgi małżeńskie.

Modlitwa wstawiennicza – każdy może umówić się na modlitwę wstawienniczą czyli na spotkanie, podczas którego grupa osób będzie się modlić w Twoich intencjach, np. o uzdrowienie duchowe lub fizyczne, umocnienie, mądry wybór itp. Spotkanie odbywa się w dyskrecji, a osoby posługujące są przygotowane przez odpowiednią kilkuletnią formację. Zgłoszenia najlepiej wysyłać mailem na adres: wstawiennicza@gmail.com.

Diakonie – z jęz. grec. służba, dotyczy różnych form działalności, w których można, a nawet trzeba podjąć posługę. W naszej wspólnocie działają diakonie:  uwielbienia, modlitwy osłonowej, modlitwy wstawienniczej i medialna.

Modlitwa za kapłanów – staramy się pamiętać żeby na zakończenie każdego spotkania odmówić jedno „Zdrowaś Maryjo” w intencji kapłanów. To mała kropla, która regularnie drąży skałę. 🙂

Lista mailingowa – na spotkaniu możesz dodać swoje dane: imię, nazwisko oraz adres e-mail do listy. Będziesz otrzymywać ogłoszenia i różne informacje od członków wspólnoty.

Na liście mailingowej obowiązują zasady uczestnictwa:

 1. Lista służy do wymiany informacji, ogłoszeń wspólnotowych i prywatnych.
 2. Lista NIE JEST FORUM DYSKUSYJNYM. Jeśli chcemy wejść w polemikę z autorem maila, odpowiadamy mu indywidualnie. Nie wymieniamy się swoimi opiniami, dyskutując na całej liście mailingowej.
 3. Lista jest co pół roku weryfikowana, tak aby uczestnikami listy były osoby, które faktycznie przychodzą na spotkania wspólnoty.

 4. Struktura grupy

Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie wspólnoty jest lider, który współpracuje z księdzem opiekunem i animatorami. Lider jest wybierany przez wspólnotę na kadencję dwu lub trzyletnią. Animatorzy to osoby, które starają się „ożywiać” wspólnotę – rozeznają (patrz wyżej) i prowadzą spotkania modlitewne i posługują w diakoniach. Do nich właśnie możesz kierować wszelkie zapytania.

 5. Zasady funkcjonowania w grupie Kyrios:

 1. Przestrzegamy nauczania obowiązującego w kościele katolickim, do którego należymy jako grupa Odnowy.
 2. Szanujemy strukturę, podział odpowiedzialności i podejmowanych posług w grupie przez przyjmowanie decyzji i ustaleń osób: lidera, księdza opiekuna i odpowiedzialnych. Możemy zakwestionować decyzje, jeśli nie są zgodne z nauką kościoła katolickiego i zasadami obowiązującymi w Odnowie w Duchu Świętym Archidiecezji Warszawskiej.
 3. Grupa Kyrios jest grupą modlitewną wobec tego nie podejmuje działań związanych ze wsparciem finansowym jej członków. W szczególnych przypadkach taka decyzja jest podejmowana przez lidera grupy i księdza opiekuna, a zaangażowanie w pomoc jest dobrowolne i w miarę możliwości członków grupy. 
 4. Uczestnikom naszej grupy proponujemy modlitwy indywidualne tylko w ramach diakonii wstawienniczej i osłonowej działającej w Kyriosie. Wszelkie inne inicjatywy modlitewne należy uzgodnić z liderem i księdzem opiekunem.
 5. Przestrzegamy zasad grup dzielenia (podczas spotkań modlitewnych a także grup wzrostu i dzielenia się życiem).
 6. W trakcie spotkania modlitewnego w celu zachowania harmonii, porządku oraz w duchu jedności i posłuszeństwa uczestniczymy w modlitwie zgodnie z kierunkiem obranym przez animatora prowadzącego spotkanie. Nie komentujemy, nie przerywamy i nie odnosimy się do wypowiadanych modlitw, dzielenia innych osób. Każdy mówi w swoim imieniu i o własnym doświadczeniu Pana Boga.
 7. Uczestnictwo we wspólnotowych wyjazdach jest dobrowolne. Podczas wyjazdu podejmujemy wspólnie wszystkie działania: modlitwy, udział w konferencjach, służbę porządkową itp.
 8.  Nie wysyłamy filmów, artykułów, konferencji, nagrań, piosenek itp. do członków naszej grupy bez ich zgody. Jedynie przesyłamy treści związane bezpośrednio z naszą posługą (podejmowanymi dziełami).