Spotkanie 16 września 2011

 Słowo rozważane na spotkaniu: J 19, 28-30

Chrystus św. Jana od Krzyża, S. Dali

Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: „Pragnę”. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na  hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu rzekł: „Dokonało się!” I skłoniwszy głowę, oddał ducha.

 

 

 

 

Mogą Cię również zainteresować: