Spotkanie 23 września 2011

Słowo rozważane na spotkaniu: Iz 41, 13-16

fot. AHA

Albowiem Ja, Pan, twój Bóg,
ująłem twą prawicę,
mówiąc ci: „Nie lękaj się,
przychodzę ci z pomocą”.
Nie bój się, robaczku Jakubie,
nieboraku Izraelu!
Ja cię wspomagam – wyrocznia Pana –
odkupicielem twoim – Święty Izraela.
Oto Ja przemieniam cię w młockarskie sanie,
nowe, o podwójnym rzędzie zębów:
ty zmłócisz i pokruszysz góry,
zamienisz pagórki w drobną sieczkę;
ty je przewiejesz, a wicher je porwie
i trąba powietrzna rozmiecie.
Ty natomiast rozradujesz się w Panu,
chlubić się będziesz w Świętym Izraela.

Muzyczno-taneczny dodatek do Słowa 🙂 Jestem dzieckiem Boga, MOCNI W DUCHU (Diakonia Tańca)

Mogą Cię również zainteresować: