Spotkanie 18 stycznia 2013

Słowo rozważanie na spotkaniu: Mt 7, 7-11
Proście, a będzie wam dane: szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym którzy Go proszą.

Kuchnia anielska, B. Murillo

 

Mogą Cię również zainteresować: