Spotkanie 7 kwietnia 2019

Słowo Boże rozważane na spotkaniu Ps 143:
Psalm. Dawidowy. 
Usłysz, o Panie, moją modlitwę, 
przyjm moje błaganie 
w wierności swojej, wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości! 
Nie pozywaj na sąd swojego sługi, 
bo nikt żyjący nie jest sprawiedliwy przed Tobą. 
Albowiem nieprzyjaciel mnie prześladuje: 
moje życie na ziemię powalił, 
pogrążył mnie w ciemnościach <jak dawno umarłych>. 
A we mnie duch mój omdlewa, 
serce we mnie zamiera. 
Pamiętam dni starodawne, 
rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, 
rozważam dzieło rąk Twoich. 
Wyciągam ręce do Ciebie; 
moja dusza pragnie Ciebie jak zeschła ziemia. 
Prędko wysłuchaj mnie, Panie, 
albowiem duch mój omdlewa. 
Nie ukrywaj przede mną swego oblicza, 
bym się nie stał podobny do tych, co schodzą do grobu. 
Spraw, bym rychło doznał Twojej łaski, 
bo w Tobie pokładam nadzieję. 
Oznajmij, jaką drogą mam kroczyć, 
bo wznoszę do Ciebie moją duszę. 
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, 
do Ciebie się uciekam. 
Naucz mnie czynić Twą wolę, 
bo Ty jesteś moim Bogiem. 
Twój dobry duch niech mnie prowadzi 
po równej ziemi. 
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mię przy życiu; 
w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z utrapień! 
A w swojej łaskawości zniszcz moich wrogów 
i wytrać wszystkich, którzy mnie dręczą, 
albowiem jestem Twoim sługą.

Mogą Cię również zainteresować: