Spotkanie 22 września 2017

Słowo rozważane na spotkaniu Iz 41, 10:

Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą;
nie trwóż się, bom Ja twoim Bogiem.
Umacniam cię, jeszcze i wspomagam,
podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą.

Mogą Cię również zainteresować: