Spotkanie 20 grudnia 2013

Nowonarodzony, Georges de La Tour
Nowonarodzony, Georges de La Tour
Słowo rozważane na spotkaniu: 1J 4, 9-10
W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat,
abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
W tym przejawia się miłość,
że nie my umiłowaliśmy Boga,
ale że On sam nas umiłował
i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

Mogą Cię również zainteresować: