Rekolekcje

REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM (REO)

Są propozycją dla Ciebie, jeśli:
– w swoim sercu przeżywasz jakąś tęsknotę za Bogiem
– wydaje Ci się, że Go nie znasz, lub znasz za mało
– straciłeś sens swojego życia, lub pogubiłeś się w życiu.
Rekolekcje prowadzą do spotkania z Bogiem, który kocha, i do pogłębionej decyzji oddania się Chrystusowi jako Panu. W grupach Odnowy traktowane są jako rekolekcje inicjacyjne, przygotowujące do modlitwy o odrodzenie w Duchu Świętym. Od nich rozpoczyna się droga formacji. Są odpowiednikiem Seminarium życia w Duchu Świętym. Forma i treść rekolekcji wymagają pewnej dojrzałości i dlatego udział w nich mogą wziąć osoby, którzy ukończyły 17 lat.

REKOLEKCJE EUCHARYSTYCZNE

Główną łaską rekolekcji jest pogłębienie rozumienia, czym jest Eucharystia, a w konsekwencji bardziej owocne jej przeżywanie. Rekolekcje przekazywane są trzema nurtami:
– teologia Słowa, ofiary, uczty, Paschy;
– liturgiczne znaczenie gestów, słów i znaków całej Mszy świętej;
– celebracje Eucharystii, Adoracji i Jutrzni.
Na te rekolekcje przyjechać mogą wszyscy, którzy uczestniczyli w REO. Są one bardzo cenne w pierwszym okresie po REO i modlitwie o Odrodzenie.

REKOLEKCJE “NIE BÓJCIE SIĘ MIŁOSIERDZIA”

Jeśli:
– tęsknisz za doświadczeniem Bożej miłości przeżytym na początku drogi nawrócenia,
– trudno Ci pogodzić miłość Bożą z cierpieniem, które Cię spotyka,
– czujesz się bezradny wobec narastających zagrożeń współczesnego świata,
– „kult miłosierdzia Bożego” kojarzy Ci się jedynie z bardzo tradycyjną pobożnością, lub też pragniesz jego pogłębienia przyjedź na rekolekcje „Nie bójcie się miłosierdzia”.
Inspiracją do ich powstania była kanonizacja s. Faustyny. Rekolekcje mają być nowym spotkaniem z miłością Bożą, która prowadzi do uzdrowienia wewnętrznego i przemiany życia. Są przeznaczone dla osób, które przynajmniej rok wcześniej przeżyły REO lub seminarium życia w Duchu Świętym. Rekolekcje mogą być szansą odnowy duchowej również dla tych, którzy przeżyli REO wiele lat temu.

REKOLEKCJE “BOŻE DROGI ZBAWIENIA”

Jeśli:
– dziwią Cię pewne wydarzenia z Twojego życia i wydaje Ci się, jakby nie Bóg był ich Autorem;
– wydaje Ci się, że stoisz w miejscu i nic się nie zmienia w Twoim życiu duchowym;
– jeśli całe Twoje życie to jeden wielki chaos i trudno Ci dostrzegać w nim jakiś sens – prowadzenie;
– jeśli chcesz pytać o najkrótszą drogę do świętości
– jedź na “Boże drogi zbawienia”! Rekolekcje te są refleksją nad historią życia Abrahama, Jakuba, Hioba, Jonasza i Narodu Izraelskiego, a także świętych – Augustyna, Ignacego Loyoli. Interpretacja historii ich życia uczy nas rozumieć działanie Boga w naszym życiu, w wydarzeniach, sytuacjach dotychczas niezrozumiałych.

Mogą w nich uczestniczyć osoby, które wcześniej brały udział w REO (lub innego typu rekolekcjach ewangelizacyjnych) i w jakichś innych rekolekcjach (np. Eucharystycznych, Uzdrowienie wspomnień).

REKOLEKCJE “UZDROWIENIE WSPOMNIEŃ”

Jeśli:
– zaskakują Cię Twoje uczucia i wydaje Ci się, w niektórych Twoich reakcjach, jakbyś to nie był Ty;
– inni mówią Ci, że jesteś zimny, trudno Ci wyrazić uczucia;
– Twoje uczucia sprawiają Ci wiele kłopotu i nie umiesz sobie z nimi poradzić;
– czujesz “zadrę w sercu” do kogoś, kto Cię zranił;
– nie umiesz przebaczyć;
– masz poczucie, że wszyscy Cię prześladują –
– te rekolekcje są dla Ciebie. Pomagają one w otwarciu się na łaskę uzdrowienia wewnętrznego. Prowadzą do pogłębionej refleksji nad relacjami z osobami najbliższymi, które mogły przyczynić się do naszych różnych zranień duchowych.

W rekolekcjach tych mogą uczestniczyć ci, którzy przynajmniej rok wcześniej przeżyli REO lub Seminarium życia w Duchu Świętym, bądź inną formę ewangelizacji, np. katechezy wprowadzające na Drogę Neokatechumenalną, pierwszy stopień Oazy.

REKOLEKCJE “AKCEPTACJA SIEBIE”

Jeśli pomimo przeżycia “Uzdrowienia wspomnień”
– przeżywasz niepewność wobec siebie samego;
– nie czujesz się pewnie, zwłaszcza wobec nowych zadań, w nowym środowisku;
– potrzebujesz ciągle nowych sukcesów i nie satysfakcjonuje Cię np. III miejsce;
– niepokoją Cię sukcesy innych osób z Twojego środowiska;
– masz poczucie, że powinieneś być inny –
– te rekolekcje są dla Ciebie. W swojej dynamice są podobne do “Uzdrowienia wspomnień”. Mogą w nich uczestniczyć osoby, które mają za sobą doświadczenie rekolekcji “Uzdrowienie wspomnień” i mają poczucie, że Pan Bóg uleczył bolesne doświadczenia związane z innymi ludźmi. Dlatego zgłoszenie się na te rekolekcje wiąże się z koniecznością wypełnienia ankiety, pomagającej w rozeznaniu sytuacji duchowej.

REKOLEKCJE O ROZEZNAWANIU

Rekolekcje te uczą, jak szukać i znajdować wolę Boga oraz podejmować decyzje zgodne z Jego wolą. Są potrzebne wszystkim, którzy chcą na poważnie traktować i wciąż pogłębiać swą decyzję przyjęcia Jezusa za Pana swego życia. Szczególne znaczenie mogą mieć dla osób stojących przed wyborem drogi życia.

Katechezy dotyczą teologii rozeznawania oraz tego, jak dokonywać wyborów zgodnych z wolą Boga. Modlitwy pomagają ukształtować w sobie postawy wewnętrzne niezbędne do prawidłowego rozpoznania woli Pana i pójścia za Nim. Trzeci dzień przeznaczony jest na podjęcie przez każdego z uczestników rozeznania dotyczącego jego konkretnej sytuacji życiowej. Będzie wtedy możliwość skonsultowania swojego rozeznania z jednym z prowadzących.

Uczestnikami tych rekolekcji mogą być osoby po Rekolekcjach Ewangelizacyjnych i “Uzdrowieniu wspomnień”.

ĆWICZENIA IGNACJAŃSKIE INDYWIDUALNO-GRUPOWE

Rekolekcje te są zasadniczo realizacją I tygodnia Ćwiczeń Ignacjańskich. Prowadzą poprzez konferencje, medytacje i spotkania w małych grupach do pełniejszego otwarcia się na Boga miłującego i zbawiającego. Pomagają także wejść na drogę “drugiego nawrócenia” – otwierają na postawę stałego nawracania się. Na tych rekolekcjach obowiązuje pełne milczenie.

W rekolekcjach mogą uczestniczyć osoby, które w swej drodze duchowej przeszły już proces podstawowego uzdrowienia wewnętrznego, a “od strony zewnętrznej” uczestniczyły przynajmniej w rekolekcjach “Uzdrowienie wspomnień”, a bardzo wskazane, aby również w rekolekcjach “Akceptacja siebie”. Jeśli ktoś nie uczestniczył w tych ostatnich, to jego zgłoszenie musi być takie, jak na “Akceptację siebie”: wypełniona ankieta. Ćwiczenia są przewidziane przede wszystkim dla absolwentów Szkoły Animatora.

WEEKEND O CHARYZMACIE PROROCTWA

Weekend przeznaczony jest dla wszystkich osób po REO: dla tych, którzy rozpoczynają posługiwanie darem proroctwa, którzy pragną otworzyć się na ten dar lub potrzebują pomocy w jego rozwinięciu, jak również dla tych, którym jest trudno go przyjąć, którzy go nie rozumieją i wewnętrznie odrzucają.

Katechezy zawierają proste wykłady teologiczne dotyczące posługi prorockiej w Kościele, a w szczególności zasad korzystania z tego charyzmatu w grupie modlitewnej. W programie przewidziane jest też dzielenie się doświadczeniem posługi prorockiej bardziej zaawansowanych braci i sióstr, a także modlitwa wstawiennicza o otwarcie się na ten charyzmat.

MODLITWA O UZDROWIENIE WEWNĘTRZNE

Weekend polega na powierzaniu Bogu w czasie modlitwy kolejnych etapów swojego życia, zaczynając od okresu prenatalnego, z prośbą o uzdrowienie ze wszystkich zranień wewnętrznych, spowodowanych różnymi złymi doświadcze-niami.

Ta modlitwa jest najbardziej odpowiednia dla osób po REO, a przed “Uzdrowieniem wspomnień”.

WEEKEND DLA OSÓB PO REKOLEKCJACH “UZROWIENIE WSPOMNIEŃ”

Spotkanie to ma być pomocą w podjęciu łaski rekolekcji “Uzdrowienie wspomnień” w codziennym życiu: w kontynuowaniu procesu pojednania, który rozpoczął się na rekolekcjach, lecz dla wielu osób jest wciąż otwartą, nie zakończoną sprawą i problemem oczekującym na rozwiązanie.

Zapraszamy osoby, które uczestniczyły w rekolekcjach “Uzdrowienie wspomnień” i pomimo to wciąż doświadczają tego, że potrzebują jakiegoś impulsu lub konkretnej pomocy dla dopełnienia tych rekolekcji i przeżycia pełnego pojednania z “winowajcą”.

KOBIETO, KIM JESTEŚ? – WEEKENDOWE SPOTKANIE  DLA KOBIET

Na weekendowe spotkanie formacyjne zapraszamy  kobiety, które chcą odkryć swoją kobiecość jako zamysł i dar Boga, będacy jednocześnie drogą do Niego i szansą na pogłębienie relacji z Nim. W programie nauczanie ze świadectwami, grupy dzielenia, Eucharystia, modlitwa osobista i modlitwa wstawiennicza.

 KURS FILIP DLA MAŁŻEŃSTW

Dlaczego proponujemy Wam to dwudniowe spotkanie?
Wiesz Ty i my, jak piękna i szczęśliwa jest osoba kochana, jak wspaniała jest miłość i jej dotknięcie. Miłość uszczęśliwia, bo jest dobra. Jej pragniemy, jej szukamy i do niej tęsknimy.
„Kurs Filip dla Małżeństw” to krótkie, weekendowe, wyjazdowe rekolekcje. Jest to czas, w którym Pan Bóg poprzez Swoje Słowo, poprzez świadectwo małżonków i kapłanów obdarowuje Swą przeogromną Miłością.
Kurs prowadzony jest przez Zespół powołany w 2000 roku przy Centrum Formacji Odnowy w Duchu Świętym “Wieczernik” w Magdalence w skład, którego wchodzi kilkanaście par małżeńskich, które w swym życiu osobistym i sakramentalnym doświadczyły Miłości Boga Ojca, zbawienia w Jezusie Chrystusie i mocy Ducha Świętego. Tym pięknym doświadczeniem pragniemy dzielić się z innymi małżeństwami. Idąc za słowami Jezusa o potrzebie budowania życia na Skale, wierzymy, iż tylko sam Jezus Chrystus może być fundamentem małżeństwa i rodziny. Psalmista mówi: “Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą”. Takie jest nasze doświadczenie i dlatego dziś mamy odwagę WAS zaprosić na Kurs Filip dla małżeństw.
Szczęście jest możliwe, ale tylko z Nim, bo tylko On – Jezus – jest Miłością i kocha prawdziwie.

KURS TOBIASZ I SARA DLA MAŁŻEŃSTW

“Sara ze starotestamentowej Księgi Tobiasza to kobieta silnie doświadczana przez życie. Każdy z jej siedmiu mężów umiera w czasie nocy poślubnej. Nieszczęśliwa i wykpiwana przez otoczenie, nierozumiejąca swej dramatycznej historii, zastanawia się nad samobójstwem. Powstrzymuje ją myśl o ściągnięciu hańby na rodziców. Zdesperowana prosi Boga o śmierć. On jednak postanawia pomóc jej w inny sposób. W życiu Sary pojawia się Tobiasz – mężczyzna, który od początku jest jej przeznaczony na męża. Nim jednak ich życie całkowicie się ułoży, muszą przejść próbę, dzięki której doświadczą wszechmocy Boga.

Jak ta historia odnosi się do małżeństwa we współczesnych czasach? Dlaczego w oparciu o nią prowadzony jest kurs? – Tobiasz i Sara próbują budować życie według własnych koncepcji, nic im się nie układa, a oni cierpią i nie rozumieją dlaczego – wyjaśnia ks. Wiesław Wesołowski. – Wszystko zmienia się z chwilą, gdy przestają realizować swoją wolę, a zaczynają pełnić wolę Boga, na Nim budować wspólne życie. Wtedy dopiero wszystko normalnieje, zaczyna prawidłowo funkcjonować. Celem kursu jest pokazanie tego mechanizmu. Małżeństwo jest sakramentem, a Bóg jest jego fundamentem.” (Przewodnik Katolicki nr 7/2005).

Jeśli widzisz w swoim małżeństwie problemy nie do rozwiązania? Jeśli wydaje się Wam, że po tylu latach spędzonych z sobą nic Was nie zaskoczy? A może dopiero niedawno Wasz związek się rozpoczął i szukacie drogowskazu i pytacie się siebie jak żyć?

Ten kurs to swoiste rekolekcje dla małżonków. To czas odnowienia, a może po raz pierwszy podjęcia decyzji o tym na kim budować małżeństwo. To spotkanie dwóch wspólnot osób: Boga w Trójcy Jedynego z małżeństwem, które stanowi jedność męża i żony. Wiele słyszeliście już słów o tym jak ułożyć swoje małżeństwo, na pewno doradców było wielu. Na kursie “Tobiasz i Sara” nie usłyszysz samych słów. Nie spodziewaj się tu wykładów umoralniających i pouczających. Nikt nie może odpowiedzieć do końca na Wasze, nawet intymne pytania, tym bardziej prowadzący ten kurs. Prowadzący chcieliby jednak spotkać się z Wami podczas tego weekand’u by podzielić się z Wami swoją drogą małżeńską oraz prześledzić wraz z Wami zawarty w Słowie Bożym sposób rozwiazania wszystkich problemów małżeństwa.

KURS  AKWILA I PRYSCYLLA

Kurs ten skierowany jest do małżeństw i prowadzi do pogłębienia i umocnienia wzajemnej relacji małżonków. Mówi on o jedności małżeńskiej i pokazuje, że można i trzeba ewangelizować w bardzo jednoznaczny sposób – korzystając z bogactwa darów udzielonych w dniu składania przysięgi małżeńskiej, nieustannie czerpiąc z mocy sakramentu małżeństwa.

KURS “PIERWSZE SŁOWO”

Każdy z nas żyje w środowisku, w którym znajdują się ludzie potrzebujący naszego świadectwa, słowa, działania, aby móc spotkać Chrystusa. Bardzo często jesteśmy bezradni w takich sytuacjach, albo podejmujemy działania niepomagające w budowaniu wiary (np. namawiamy: “Idź do kościoła!”, “Przyjdź do naszej grupy”, protestujemy: “Przy mie nie będziesz krytykować księży!”).
Kurs jest niezbędnym elementem formacji dla każdego, kto chce na serio traktować Jezusa i Jego wezwanie (Mt 28,19-20), uczyć się, w jaki sposób skutecznie głosić Jezusa, jak składać świadectwo, a także praktycznie spróbować różnych form ewangelizowania (niekoniecznie chodzenia po domach…).
Kurs jest przeznaczony dla osób, które same przeżyły już spotkanie z Jezusem, oddały Mu swoje życie i chcą dzielić się Dobrą Nowiną z innymi – tzn. dla osób po rekolekcjach ewangelizacyjnych.

REKOLEKCJE “SZKOŁA ANIMATORA”

Rekolekcje “Szkoła Animatora” są kontynuacją podstawowej formacji dla uczestników grup Odnowy. Łącznie z wcześniejszymi etapami formacji, rekolekcje te przygotowują do bardziej owocnego odprawienia Ćwiczeń Ignacjańskich prowadzonych przez Księży Jezuitów. Są to rekolekcje, a nie “szkoła”, w której zdobywa się jakąś wiedzę, jednak zachowujemy tradycyjną nazwę, ponieważ podstawowe treści i dynamika pozostają nie zmienione od początku prowadzenia “Szkoły Animatora”. Są one dwuletnim programem formacyjnym dla wszystkich pragnących pogłębić swe życie duchowe, a szczególnie dla osób pragnących duchowo przygotować się do podejmowania różnego rodzaju posługi w grupie modlitewnej, w Centrum Formacji “Wieczernik”, czy też apostolstwa w świecie.

“Szkoła Animatora” łączy w sobie formację intelektualną i duchową. Formacja duchowa wprowadza na drogę “drugiego nawrócenia”, polegającego na stałej przemianie człowieka, który umiera dla siebie, a otwiera się na zbawcze działanie Chrystusa. Formacja intelektualna jest wprowadzeniem w istotne treści dotyczące Odnowy w Duchu Świętym, roli animatora, sposobów pracy w grupie.

Na rekolekcje “Szkoła Animatora” przyjmowane są osoby, które przeszły etap podstawowego uzdrowienia wewnętrznego, czyli m.in. uczestniczyły w rekolekcjach “Uzdrowienie wspomnień” (wskazane jest, aby również w “Akceptacji siebie”) oraz przeszły kilkuletnią formację w grupie modlitewnej Odnowy – od czasu ich uczestniczenia w REO minęło nie mniej niż pełne 2 lata. Wymagany wiek to ukończone 20 lat.

REKOLEKCJE DLA III WIEKU

Inspiracją tych rekolekcji był list Ojca Świętego Jana Pawła II „ Do moich braci i sióstr ludzi w podeszłym wieku.” Ojciec Święty pisze: „Myślą ogarniam was, którzy przeżyliście już czasów wiele, to naturalne, że powracamy do przeszłości, aby dokonać swoistego bilansu. Takie spojrzenie wstecz pozwala na spokojniejszą i bardziej obiektywną ocenę ludzi i sytuacji, z jakimi zetknęliśmy się w życiu.” Rekolekcje będą czasem spotkania z Miłością Bożą, która towarzyszy stale życiu każdego człowieka, która prowadzi do umocnienia i daje nadzieję. Dar życia mimo towarzyszących mu trudów i cierpień jest zbyt piękny i cenny, aby się nim znużyć. Odkryj sens i wartość swego życia na nowo i zobacz jak wiele wspaniałych rzeczy Pan Bóg Ci jeszcze przygotował.

W SZKOLE DUCHA ŚWIĘTEGO

– jeśli pragniesz otwierać się na działanie Ducha Świętego nie tylko na spotkaniu modlitewnym, ale i w codziennym życiu,
– jeśli zamierzasz podjąć wysiłek pogłębiania relacji z Bogiem, pozwalając poprowadzić się Duchowi Świętemu,
– jeśli doświadczasz zniechęcenia w posłudze, „wypalenia”,
– jeśli rozeznawanie nie jest Twoją stałą praktyką w życiu,

Rekolekcje dla liderów, animatorów i posługujących modlitwą wstawienniczą. Osoby uczestniczące powinny być po Uzdrowieniu wspomnień.
W programie, oprócz stałych „punktów rekolekcyjnych”, przewidziane są medytacje wg. św. Ignacego i rozmowy indywidualne.

WEEKEND O POSŁUDZE MODLITWĄ WSTAWIENNICZĄ

Seminarium przeznaczone jest dla animatorów podejmujących posługę modlitwy wstawienniczej, bądź pragnących przygotować się do tej służby. Całość składa się z pięciu weekendowych spotkań.

REKOLEKCJE “DROGOCENNA PERŁA”

Rekolekcje o cierpieniu są:
•    okazją do refleksji nad trudnymi sytuacjami w swoim życiu
•    czasem poszukiwania odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia
•    pomocą w otwarciu się na Misterium Krzyża
Zapraszamy zarówno osoby po REO, jak i osoby mające za sobą wiele lat formacji, które potrzebują duchowej pomocy w przeżywaniu trudnych sytuacji tak, aby one prowadziły do pogłębienia jedności z Jezusem.
Rekolekcje poprowadzi O. Szczepan Dzyr OFM Cap i Ida Niemirowska.

REKOLEKCJE O RADOŚCI W DUCHU ŚWIĘTYM

Rekolekcje „O radości w Duchu Świętym” mają nam pomóc w tym by:

  • odkryć Oblicze Boga Ojca radosnego, pragnącego radości dla swoich dzieci,
  • uświadomić sobie, co jest w nas przeszkodą dla duchowej radości,
  • odkryć w swym sercu radości, jakie Duch Święty tam złożył,
  • prosić o modlitwę wstawienniczą o ożywienie w nas ducha radości,
  • zaświadczać wobec świata, że życie z Jezusem oznacza radość i szczęście.

Na te rekolekcje przyjechać mogą wszyscy, którzy uczestniczyli w REO. Są one bardzo cenne także dla osób po dłuższej formacji, które być może utraciły gdzieś radość pierwszych miesięcy po odkryciu ogromu Bożej miłości wobec nich.