Diakonia Uwielbienia

„Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga (…) Uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, że Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego że ON JEST.” KKK 2639

„ (…) napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa!” Ef 5, 18 – 20

Jesteśmy grupą osób, która spotyka się na wspólnej modlitwie, przygotowując oprawę muzyczną naszych spotkań modlitewnych, wspólnotowych Mszy Św. oraz podejmowanych inicjatyw. Pragniemy prowadzić wszystkich ludzi do uwielbienia, które jest najwyższą formą modlitwy, aby wspólnie uwielbiać Naszego Jedynego Pana i Zbawiciela – JEZUSA CHRYSTUSA!

Jeśli masz pragnienie w sercu, aby uwielbiać Boga śpiewem we wspólnej modlitwie oraz talent muzyczny skontaktuj się z Joanną Liberek (libjo18@gmail.com )na spotkaniu modlitewnym.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki na cześć Skały naszego zbawienia:
przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni!”

Ps 95, 1 – 2

Zapraszamy !!!