Nasze Credo

Nasze Credo jest skierowane do członków grup Odnowy po 2-3 letniej formacji. Wypłynęło ono z pragnienia życia duchowością odnowową. Innymi słowy “Nasze Credo” to styl życia podejmowany przez członków Odnowy, którzy pragną pogłębić swoje życie duchowe.
“Nasze Credo” ma formę Przymierza z Panem Bogiem, które jest podejmowane przez osobę na 1 rok, a potem może być odnowione.
“Nasze Credo” składa się z konkretnych wymagań, które mają pomóc w pogłębieniu relacji z Bogiem, a osoby podejmujące “Nasze Credo” starają się je wypełnić. A są to:

 • 1. codzienna modlitwa dziękczynno-wielbiąca
 • 2. codzienny rachunek sumienia
 • 3. rozważanie Słowa Bożego
 • 4. modlitwa za Kościół (np. Anioł Pański, Różaniec itp.)
 • 5. rozeznanie przed ważnymi decyzjami życiowymi
 • 6. modlitwa do Ducha Świętego i Maryi
 • 7. konkretna forma działalności apostolskiej
 • 8. życie we wspólnocie (grupa modlitewna, grupa dzielenia)
 • 9. podejmowanie co jaki czas uczestnictwa w Adoracji i Eucharystii (poza niedzielną)
 • 10. uczestnictwo w Sakramencie Pokuty i Pojednania 1 w miesiącu i kierownictwo duchowe (o ile to jest możliwe)
 • 11. poznawanie nauki Papieża i własnego Biskupa
 • 12. uczestnictwo w rekolekcjach zamkniętych przynajmniej raz na 2 lata
 • 13. przeznaczenie 1/10 części własnych dochodów na rzecz Boga i ubogich

Więcej informacji można przeczytać na stronie Centrum Formacji “Wieczernik” w Magdalence: www.cfw.odnowa.org