Spotkanie 7 października 2011

Słowo rozważane na spotkaniu: Jl 3, 1-2 I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach.   Dodatek muzyczny: Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada

Czytaj więcej