Spotkanie 9 września 2011

Słowo rozważane na spotkaniu: J 4, 5-14 Przybył więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle.  Było to około szóstej godziny. [Wówczas] nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: „Daj Mi pić!” Jego […]

Czytaj więcej

Nowy duszpasterz

W czerwcu  rozstaliśmy się z naszym dotychczasowym duszpastarzem – księdzem Dariuszem Szyszką, który został mianowany wychowawcą w seminarium duchownym Redemptoris Mater w Warszawie. Naszym nowym opiekunem został ksiądz Rafał Sikorski.                                                                                                       Pamiętajmy o księdzu Rafale w modlitwie.

Czytaj więcej

Spotkania w okresie wakacyjnym

W miesiącu lipcu i sierpniu spotkania naszej wspólnoty zostały zawieszone. Najbliższe spotkanie odbędzie się we wrześniu.                                                                    Pod koniec sierpnia podamy dokładny termin pierwszego spotkania po przerwie wakacyjnej.

Czytaj więcej