Spotkanie 23 września 2011

Słowo rozważane na spotkaniu: Iz 41, 13-16 Albowiem Ja, Pan, twój Bóg, ująłem twą prawicę, mówiąc ci: „Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą”. Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam – wyrocznia Pana – odkupicielem twoim – Święty Izraela. Oto Ja przemieniam cię w młockarskie sanie, nowe, o podwójnym rzędzie zębów: […]

Czytaj więcej

Spotkanie 16 września 2011

 Słowo rozważane na spotkaniu: J 19, 28-30 Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: „Pragnę”. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na  hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu rzekł: „Dokonało się!” I skłoniwszy głowę, oddał ducha.        

Czytaj więcej

Dzień Jedności Grup Odnowy Archidiecezji Warszawskiej

Jak co roku w  Domu Rekolekcyjnym „Wieczernik” w Magdalence k. Warszawy jest organizowany Dzień Jedności Grup Odnowy Archidiecezji Warszawskiej. W tym roku odbędzie się  8 października.   PROGRAM DNIA JEDNOŚCI 9:30 Rozpoczęcie: Powitanie. Modlitwa 10:15 Konferencja „Dzieło Boga i dzieło dla Boga” – przedstawiciel Wspólnoty Chemin Neuf 11:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 11:30 Przerwa 12:00 Konferencja o jedności – ks. Andrzej […]

Czytaj więcej

Spotkanie 9 września 2011

Słowo rozważane na spotkaniu: J 4, 5-14 Przybył więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle.  Było to około szóstej godziny. [Wówczas] nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: „Daj Mi pić!” Jego […]

Czytaj więcej