Spotkanie 26 kwietnia 2020r.

Słowo Boże rozważane na spotkaniu w dniu 26 kwietnia 2020r.  Psalm 23 „Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, przywraca mi życie. Prowadzi mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo […]

Czytaj więcej

Spotkanie 19 kwietnia 2020r.

Słowo Boże rozważane na spotkaniu w dniu 19 kwietnia 2020r.   Iz 55, 1-3 „O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, <dalejże, kupujcie> bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądza na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę – na to, co nie […]

Czytaj więcej

Spotkanie 13 kwietnia 2020r.

Słowo Boże rozważane na spotkaniu w dniu 13 kwietnia 2020r. Iz 43, 1-4   „Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, o Izraelu: «Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim! Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. Gdy […]

Czytaj więcej