Kręgi małżeńskie

Spotkania małżeństw wyrosły z potrzeby dzielenia się i modlitwy małżeństw wraz z dziećmi.

Polecamy i korzystamy również z formacji małżeństw prowadzonej przez Zespół Formacji Rodzin przy Centrum Formacji Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym „Wieczernik” w Magdalence (www.zfr.pl).