Świadectwo mocy modlitwy

Dzięki modlitwie „Zdrowaś Maryjo”, która doprowadziła mnie do oddania się w niewolę Maryi 31 maja 2019r., moje życie duchowe i fizyczne uległo całkowitej przemianie. Wcześniej z powodu choroby psychicznej nie mogłam się praktycznie wcale modlić ani chodzić do kościoła. Po tym zawierzeniu modliłam się coraz więcej, zaczęłam chodzić na niedzielne msze św. Jesienią odmówiłam moją pierwszą Nowennę Pompejańską. Modlitwa dała mi pokój serca, zdrowie psychiczne i fizyczne. W lutym, praktycznie cudem przeszłam operację bariatryczną. Czas epidemii to dla mnie błogosławiony czas – niemal nieustannej modlitwy, rozważania Słowa Bożego oraz rekolekcji. Prosiłam, aby Pan Jezus zabrał mnie na głębię i tak się stało. Chwałą Panu!

Mogą Cię również zainteresować: