Spotkanie 13 czerwca 2014

Trójca Święta, El Greco

Słowo rozważane na spotkaniu: Ef, 4, 1-6
A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Mogą Cię również zainteresować: