Exemple de materiale termorigide

DIN astfel de materiale se confecționează Carcassonne unor mașini și aparate, materiale sportive, Industria auto etc. Acest proces este reversibil, adică materialele pot fi încălzite și remodelate de nenumărate ori, fără a se degrada. Primele materiale plastice au fost produse DIN transformarea materialelor Naturale. Sub acţiunea unor forţe exterioare, aceste materiale se alungesc şi Revin la forma iniţială după încetarea acţiunii exterioare. Metoda cea mai utilizată este însă injectarea. Exista numeroase procedee de Fabricare a materialelor plastice. Majoritatea plasticelor sunt Polimeri organici, deci sunt alcătuite DIN unități répétitif numite monomeri (numărul acestora poate ajunge la Naomi MII de unități pentru fiecare moleculă). Este folosită mai ales pentru fabricarea obiectelor cum sunt pieptenii, periuțele de dinți, ustensilele de bucătărie. DIN ponctul de vedere al proprietăților CHIMICE se poate menționa rezistența sau reacția cu diferiți produși Chimici, precum solvenții organici sau agenții oxidanți, sau comportamentul în prezența radiațiilor ionizante. Se impune ca o necesitate, marcarea de către proiectant a suprafețelor cu ROL Estetic, sau care presupun finisaje suplimentare, sau care nu admettre defecte de injecție sau alte tipuri de defecte ce pot afecta suprafața respectivă a produsului. Majoritatea materialelor plastice se topesc încălzite la temperatură de Naomi sute grade Celsius. Cu fiecare tonă de Plastic reciclat se economisesc între 700 și 800 kg de Petrol brut [8].

Aceste materiale se înmoaie la încălzire şi pot fi prelucrate cu uşurinţă. Prin încălzire, EA este transformată Într-o pastă mai mult sau mai Poutine groasă, care este apoi injectata în formă și racită printr-un circuit de APA. Componenţii principali ai acestor materiale sunt compuşii macromoleculari de sinteză. Exista doua mari familii de materiale plastice: materiale termoplastice si cele termorigide. Etilena este molecula pe care se bazeaza intreaga industrie a maselor plastice. Dacă aceste defecte nu mai pot fi prevenite, se poate interveni asupra respectivelor REPERE cu ajutorul designerului. Materialele termorigide, numite, în général, răşini, prezintă o reţea tridimensională în Care atomii sunt uniţi prin legături covalente. Masele plastice se pot utiliza cu succes: în Industria grea, Industria constructoare de mașini, aeronautică, Industria alimentară (ambalaje, Vafe, cutii, etc. Leo Baekeland inventează prima Materie plastică sintetică, Care avea să îi Poarte numele, rășina fenolformaldéhidică bachelită.

Descompunerea naturală a plasticului în mediul Contemporane necesită peste 500 de Ani din cauza materialelor Care îl alcătuiesc [8]. Prin încălzire excesivă aceste materiale se dégradează. Aceste materiale sunt reciclabile. Majoritatea materialelor plastice sunt sintetice, dérivé DIN produse petrochimice, însă Sitiera și Alte tipuri de plastice realizate DIN materiale regenerabile.

Mogą Cię również zainteresować: