Spotkanie 1 kwietnia 2011

Słowo rozważane na spotkaniu: Iz 55, 1-3 

O wszyscy  spragnieni, przyjdźcie do wody, 
przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy!          
Kupujcie i spożywajcie, <dalejże, kupujcie> bez pieniędzy   
i bez płacenia za wino i mleko!      
Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem?    
I waszą pracę – na to , co nie nasyci?  
Słuchajcie Mnie,  a jeść będziecie przysmaki         
i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw.        
Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie,    
posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie.

Mogą Cię również zainteresować: