Spotkanie 1 czerwca 2012

Macierzyństwo, S. Wyspiański

Słowo rozważane na spotkaniu: Iz 49, 15
Czyż może niewasta zapomnieć o swym niemowlęciu,
ta, która kocha syna swego łona?
A nawet gdyby ona zapomniała,
Ja nie zapomnę o tobie.

Mogą Cię również zainteresować: