Adoracja w intencji Twojego powołania

W każdy pierwszy piątek miesiąca nasza grupa modlitewna prowadzi w kościele św. Anny adoracje w intencji o odkrycie swojego powołania. Podczas adoracji są też świadectwa osób, które już realizują swoje powołanie w małżeństwie bądź zakonie lub kapłaństwie albo jako osoby świeckie konsekrowane. W czasie adoracji również można skorzystać z modlitwy wstawienniczej. Najbliższa Adoracja odbędzie się 7 […]

Czytaj więcej

Weekend „Obudź się Odnowo!” w Magdalence 20-22 listopada 2015

Świadectwo Agnieszki Dla mnie to był pierwszy weekend wspólnotowy, pojechałam z myślą integracji z osobami ze wspólnoty i to wszystko, jednak Pan otworzył mi oczy na moje błędne postrzeganie wspólnoty. W czasie weekendu, konferencji, wspólnych Mszy czy po prostu w czasie wspólnego przebywania ze sobą zobaczyłam wspólnotę jako miejsce, do którego posyła mnie Bóg nie […]

Czytaj więcej

Adoracja 7 czerwca 2013

Słowo rozważane na adoracji: 1 Tes 4, 1-12 A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu – jak już postępujecie – stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa. Albowiem wolą Bożą jest […]

Czytaj więcej