Spotkanie 7 kwietnia 2019

Słowo Boże rozważane na spotkaniu Ps 143: Psalm. Dawidowy.  Usłysz, o Panie, moją modlitwę,  przyjm moje błaganie  w wierności swojej, wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości!  Nie pozywaj na sąd swojego sługi,  bo nikt żyjący nie jest sprawiedliwy przed Tobą.  Albowiem nieprzyjaciel mnie prześladuje:  moje życie na ziemię powalił,  pogrążył mnie w ciemnościach <jak dawno umarłych>.  […]

Czytaj więcej

Spotkanie 31 marca 2019

Słowo Boże rozważane na spotkaniu Rz 14, 7-12: Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować […]

Czytaj więcej

Spotkanie 24 marca 2019

Słowo Boże rozważane na spotkaniu Łk 12, 22-31:  Potem rzekł do swoich uczniów: «Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o życie, co macie jeść, ani o ciało, czym macie się przyodziać. Życie bowiem więcej znaczy niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie. Przypatrzcie się krukom: nie sieją ani żną; nie mają piwnic ani spichlerzy, […]

Czytaj więcej

Spotkanie 8 luty 2019 r.

Słowo rozważane na spotkaniu Rz 12, 1-5 A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej.  Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne […]

Czytaj więcej