Spotkanie 1 kwietnia 2011

Słowo rozważane na spotkaniu: Iz 55, 1-3  O wszyscy  spragnieni, przyjdźcie do wody,  przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy!           Kupujcie i spożywajcie, <dalejże, kupujcie> bez pieniędzy    i bez płacenia za wino i mleko!       Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem?     I waszą pracę – na to , co nie nasyci?   Słuchajcie Mnie,  a jeść […]

Czytaj więcej

Spotkanie 18 marca 2011

Słowo rozważane na spotkaniu: J 11 1-16; Był pewien chory, Łazarz z Betanii, z miejscowości Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: “Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz”. Jezus usłyszawszy to […]

Czytaj więcej

Spotkanie 4 marca 2011

Słowo rozważane na spotkaniu: Ps 13; Jak długo, Panie, całkiem o mnie nie będziesz pamiętał? Dokąd kryć będziesz przede mną oblicze? Dokąd w mej duszy będę przeżywał wahania, a w moim sercu codzienną zgryzotę? Jak długo mój wróg nade mnie będzie się wynosił? Spojrzyj, wysłuchaj, Panie, mój Boże! Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w […]

Czytaj więcej