Spotkanie 15 kwietnia 2011

Słowo rozważane na spotkaniu: J 3, 16-17  Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

Czytaj więcej

Spotkanie 8 kwietnia 2011

Słowo rozważane na spotkaniu: J 7, 37-39 W ostanim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta Jezus wstał i zawołał donośnym głosem: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza”. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w […]

Czytaj więcej

Spotkanie 1 kwietnia 2011

Słowo rozważane na spotkaniu: Iz 55, 1-3  O wszyscy  spragnieni, przyjdźcie do wody,  przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy!           Kupujcie i spożywajcie, <dalejże, kupujcie> bez pieniędzy    i bez płacenia za wino i mleko!       Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem?     I waszą pracę – na to , co nie nasyci?   Słuchajcie Mnie,  a jeść […]

Czytaj więcej

Spotkanie 18 marca 2011

Słowo rozważane na spotkaniu: J 11 1-16; Był pewien chory, Łazarz z Betanii, z miejscowości Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: „Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz”. Jezus usłyszawszy to […]

Czytaj więcej