Spotkanie 30 września 2011

Słowo rozważane na spotkaniu: Mt 18, 1-5; 10-11          W owym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa, pytając: „Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?” On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: „Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży […]

Czytaj więcej

Spotkanie 23 września 2011

Słowo rozważane na spotkaniu: Iz 41, 13-16 Albowiem Ja, Pan, twój Bóg, ująłem twą prawicę, mówiąc ci: „Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą”. Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam – wyrocznia Pana – odkupicielem twoim – Święty Izraela. Oto Ja przemieniam cię w młockarskie sanie, nowe, o podwójnym rzędzie zębów: […]

Czytaj więcej

Spotkanie 16 września 2011

 Słowo rozważane na spotkaniu: J 19, 28-30 Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: „Pragnę”. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na  hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu rzekł: „Dokonało się!” I skłoniwszy głowę, oddał ducha.        

Czytaj więcej

Spotkanie 9 września 2011

Słowo rozważane na spotkaniu: J 4, 5-14 Przybył więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle.  Było to około szóstej godziny. [Wówczas] nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: „Daj Mi pić!” Jego […]

Czytaj więcej