Spotkanie 22 listopada 2019 r.

Słowo Boże rozważane na spotkaniu Łk 19, 45-48 „Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: Napisane jest: „Mój dom będzie domem modlitwy”, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców.I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co […]

Czytaj więcej

Spotkanie 15 listopada 2019 r.

Słowo Boże rozważane na spotkaniu  Łk 17, 26-37: Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów […]

Czytaj więcej

Spotkanie 8 listopada 2019 r.

Słowo Boże rozważane na spotkaniu Łk 16, 1-8: Jezus powiedział do swoich uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca rzekł sam […]

Czytaj więcej

Spotkanie 27 września 2019

Słowo Boże rozważane na spotkaniu Ps 71, 1-8: W Tobie, Panie, moja ucieczka, niech nie doznam wstydu na wieki; wyrwij mnie i wyzwól w Twej sprawiedliwości, nakłoń ku mnie swe ucho i ocal mnie! Bądź mi skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, boś Ty opoką moją i twierdzą. Boże mój, wyrwij mnie z […]

Czytaj więcej