Spotkanie 27 września 2019

Słowo Boże rozważane na spotkaniu Ps 71, 1-8: W Tobie, Panie, moja ucieczka, niech nie doznam wstydu na wieki; wyrwij mnie i wyzwól w Twej sprawiedliwości, nakłoń ku mnie swe ucho i ocal mnie! Bądź mi skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, boś Ty opoką moją i twierdzą. Boże mój, wyrwij mnie z […]

Czytaj więcej

Spotkanie 20 września 2019

Słowo rozważane na spotkaniu Ps 126: Gdy Pan odmienił los Syjonu, byliśmy jak we śnie. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język wołał pełen radości. Wtedy mówiono między poganami: «Wielkodusznie postąpił z nimi Pan!» Wielkodusznie postąpił Pan z nami: staliśmy się radośni. Odmień nasz los, o Panie, jak strumienie w [ziemi] Negeb. Którzy we […]

Czytaj więcej

Spotkanie 13 września 2019

Słowo Boże rozważane na spotkaniu Ps 131: Spoczynek w Bogu Panie, moje serce się nie pyszni i oczy moje nie są wyniosłe. Nie gonię za tym, co wielkie, albo co przerasta moje siły. Przeciwnie: wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę – tak we mnie jest moja dusza. […]

Czytaj więcej

Spotkanie 6 września 2019

Słowo rozważane na spotkaniu Ap 21, 1-7: I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: «Oto […]

Czytaj więcej