Spotkanie 26 kwietnia 2019

Słowo Boże rozważane na spotkaniu J20, 24-28: Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki […]

Czytaj więcej

Spotkanie 14 kwietnia 2019

Słowo Boże rozważane na spotkaniu Mt 26, 6-13: Gdy Jezus przebywał w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, podeszła do Niego kobieta z alabastrowym flakonikiem drogiego olejku i wylała Mu olejek na głowę, gdy spoczywał przy stole. Widząc to, uczniowie oburzali się, mówiąc: «Na co takie marnotrawstwo? Przecież można było drogo to sprzedać i rozdać ubogim». […]

Czytaj więcej

Spotkanie 7 kwietnia 2019

Słowo Boże rozważane na spotkaniu Ps 143: Psalm. Dawidowy.  Usłysz, o Panie, moją modlitwę,  przyjm moje błaganie  w wierności swojej, wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości!  Nie pozywaj na sąd swojego sługi,  bo nikt żyjący nie jest sprawiedliwy przed Tobą.  Albowiem nieprzyjaciel mnie prześladuje:  moje życie na ziemię powalił,  pogrążył mnie w ciemnościach <jak dawno umarłych>.  […]

Czytaj więcej

Spotkanie 31 marca 2019

Słowo Boże rozważane na spotkaniu Rz 14, 7-12: Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować […]

Czytaj więcej