Spotkanie 23 września 2016

Słowo Boże rozważane na spotkaniu: Mi 4, 1-5: Stanie się na końcu czasów: będzie ustanowiona góra domu Pańskiego, utwierdzona na wierzchu gór, a wystrzeli ponad pagórki. I popłyną do niej ludy. Pójdą liczne narody i…

Spotkanie 16 września 2016

Słowo Boże rozważane na spotkaniu Jr 40,1-2a, 4-6: Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza po uwolnieniu go z Rama przez Nebuzaradana, dowódcę straży przybocznej. On to wydobył go, gdy był skuty łańcuchami wśród wszystkich zesłanych…

Spotkanie 9 września 2016

Słowo rozważane na spotkaniu: Łk 15, 11-24 [Jezus] powiedział też: «Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich….

Spotkanie 2 września 2016

Słowo Boże rozważane na spotkaniu: Jr 3, 15-18 I dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie. A gdy się rozmnożycie i wydacie liczne potomstwo na ziemi w tamtych dniach –…