Spotkanie 14 wrzesień 2018

Słowo Boże rozważane na spotkaniu 2 Kor 5, 1-10: Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Tak przeto teraz wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz niebieski przybytek,o ile tylko odziani, a nie nadzy będziemy. Dlatego właśnie udręczeni wzdychamy, […]

Czytaj więcej

Spotkanie 7 września 2018

Słowo Boże rozważane na spotkaniu Flp 4, 4-7: Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa […]

Czytaj więcej