Spotkanie 13 października 2017

Słowo Boże rozważane na spotkaniu Łk 11, 15-26: Lecz niektórzy z nich rzekli: «Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli […]

Czytaj więcej

Spotkanie 29 września 2017

Słowo Boże rozważane na spotkaniu J1, 47-51: Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: <<Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu>>. Powiedział do Niego Natanael <<Skąd mnie znasz?>> Odrzekł mu Jezus: << Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem>>. Odpowiedział mu Natanael: << Rabbi, Ty jesteś Synem […]

Czytaj więcej